COVID 19 (novetats març 2021)

Actualització Mesures COVID (11/03/2021)

Aquesta informació és un extracte de la comunicació de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears que podeu consultar aquí (enllaç) en espera de la seva publicació en el BOIB.

Els jugadors i jugadores d’entre 6 i 12 anys recuperen els entrenaments en contacte a Mallorca, Menorca i Formentera.

A partir del 13 de març i, pendents de la publicació oficial del BOIB, entraran en vigor les següents mesures que permetran l’entrenament amb contacte dels equips formats per jugadors i jugadores d’entre 6 i 12 anys,

Mallorca 

Els jugadors i jugadores d’entre 6 i 12 anys podran entrenar amb contacte amb un màxim de 3 sessions per setmana. Els majors de 12 anys, a més, també podran competir.

En el cas de competicions esportives de menors d’àmbit autonòmic o insular, es permet l’assistència de dues persones acompanyants per menor, fins a un màxim de 25% de l’aforament»

La Federació planificarà les competicions amb caràcter immediat, però sempre pendents de les actualitzacions que realitzi el Govern cada 15 dies.

En tot el referent a les mesures higièniques i de prevenció es manté el protocol seguit fins ara i que podeu consultar a continuació.

Continguts:


PROTOCOL ENTRENAMENTS

Aquesta informació està actualitzada segons les mesures a prendre segons la fase 4 anunciada per la Direcció General D’Esports del Govern de les Illes Balears. (publicació BOIB)

Actualització 10/01/2021

 • Segueix en vigor l’actual protocol.
 • Els entrenaments es limiten a dos dies per setmana: queden suspesos els entrenaments dels divendres.
 • L’esport federat pot entrenar sense contacte.
 • Com a Club seguirem les recomanacions que ens marquen les autoritats sanitàries però les dades actuals ens fan recomanar a tots que portin les mascaretes.

Resum del protocol de contingència contra la COVID-19

Abans de sortir de casa
Comprovar que no es té cap dels següents símptomes:

 1. Febre (Tª>37.5ºC), tos i sensació de falta d’aire.
 2. En alguns casos també hi pot haver disminució del gust i de l’olfacte, calfreds, mal de coll, dolors musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea i vòmits.

Si presenta algun d’aquests símptomes s’ha de quedar a casa i seguir el protocol sanitari establert. Telèfon INFOCOVID: 900100971 – Atenció COVID: 971 437 079 – 902 079 079

No poden acudir a l’entrenament els nins i les nines que romanguin en aïllament domiciliari com a conseqüència d’un diagnòstic per COVID-19, o els que es trobin en un període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnòstic de COVID-19 o els que hagin iniciat símptomes compatibles amb la COVID-19 fins que se’n descarti el diagnòstic.

Abans d’entrar al pavelló
Els jugadors i jugadores hauran d’aproximar-se al pavelló de manera ordenada i respectant les normes generals:

 1. Ús de mascareta
 2. Respectar distància de seguretat (utilitzant les línies marcades en el sòl)

Entrada al pavelló
Entrada individual seguint les instruccions i ajuda de l’entrenador/personal del club. En tot cas s’haurà:

 1. Presa de temperatura (en cas de febre i/o  símptomes compatibles amb coronavirus es retirarà de la zona d’entrenament i s’avisarà el pare, mare o tutor)
 2. Utilitzar mascareta fins a l’inici de l’entrenament
 3. Rentar les mans amb gel hidroalcohòlic
 4. Desinfectar les soles de les sabates. Es recomana usar unes sabatilles esportives només per a l’entreno diferents a les de carrer.
 5. Seguir el recorregut marcat en el sòl per a accedir a la zona d’entrenament.
 6. Per a deixar la motxilla utilitzar els punts individuals marcats en terra.
 7. La mascareta i l’aigua s’han de guardar dins de les motxilles i no intercanviar-se.

Durant l’entrenament
Fins nou avís:

Totes les categories:
NO poden entrenar amb contacte:
—> Mantenir les distàncies de seguretat en tot moment.

Als descansos cada nin/nina anirà al seu lloc i usarà gel hidro alcohòlic a les mans abans de manipular la motxilla.

En acabar l’entrenament
Cada nin/nina anirà al seu lloc.
Desinfectarà les seves mans amb hidroalcohol
Recollirà les seves pertinences
Sortirà ordenadament pel camí marcat en el sòl

En el cas d’un esportista federat que resideixi en una zona amb restricció de mobilitat podrà desplaçar-se als entrenaments.

Aquesta temporada cada entrenador registrarà l’assistència de cada jugador/jugadora als entrenaments, informació que serà facilitada a les autoritats sanitàries si així ho requerissin.

Fora del pavelló
El Club Bàsquet Sineu prega tant a jugadors com familiars que respectin les mesures d’ús de màscara i distanciament mentre esperen.

Normativa que regula tot aquest procediment
● Pla de mesures excepcionals de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, una vegada superada la fase III del Pla per a la transició cap a una nova normalitat (BOIB, Núm. 112, de 20 de juny de 2020).
● Resolució de la consellera de Salut i Consum de 18 d’agost de 2020 per la qual es modifiquen mesures concretes […] (BOIB. Núm 143, de 18 de juny de 2020).
● Resolució de la consellera de Salut i Consum de 28 d’agost de 2020 per la qual es modifiquen mesures concretes […] (BOIB. Núm. 149, de 28 d’agost de 2020).
● Resolució de la consellera de Salut i Consum d’11 de setembre de 2020 per la qual es prorroguen les mesures adoptades […] (BOIB Núm. 158, de 12 de setembre de 2020).
● Resolució de la consellera de Salut i Consum de 18 de setembre de 2020 per la qual es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada
superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020 (BOIB, Núm 163, de 18 de setembre de 2020)
● Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2020 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària per illes que han de vigir a la comunitat autònoma de les Illes Balears i s’introdueixen modificacions puntuals al Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 27 de novembre de 2020 (BOIB, butlletí oficial Núm. 209 – 15 / desembre / 2020)NORMATIVA PER A PERSONES PARTICIPANTS EN LA COMPETICIÓ

Categories infantil a sènior:
Queden suspeses les competicions

Categories premini i mini (Run&Gun):
Podran celebrar-se sense públic

ABANS DE SORTIR DE CASA

Presa de temperatura i absència de símptomes compatibles amb infecció respiratòria:

Febre, tos seca, dificultat respiratòria, mal de coll i/o mal de cap.

ACCÉS I ÚS DE LES INSTAL·LACIONS

L’accés a la pista serà per la rampa exterior prèvia presa de temperatura i desinfecció de mans i soles de sabates.

Una vegada dins de les instal·lacions cada persona haurà de mantenir-se en la zona assignada evitant desplaçaments innecessaris dins del pavelló.

Cada persona haurà de controlar les seves pertinences sense intercanviar objectes amb els altres.

ÚS DE MÀSCARA

Com a norma general totes les persones i en tot moment hauran d’usar màscares homologades.

L’ús de màscara és obligatori en tot moment per a la banqueta: jugadors, jugadores i tècnics.

Estan exempts d’usar màscara els jugadors i jugadores en el moment de l’escalfament i els jugadors en pista durant el partit. No obstant això, encara que no és obligatori es recomana l’ús de màscara també en l’escalfament i temps de joc.

ÚS DE GEL HIDROALCOHÒLIC

Cada jugador i jugadora desinfectarà les seves mans en cada accés i sortida de la pista durant el joc.

ÚS DE L’APLICACIÓ RADAR COVID

A l’entrada a les instal·lacions esportives totes les persones amb TELÈFON INTEL·LIGENT hauran de deixar el seu dispositiu (preferentment protegit) amb l’APP RADAR COVID i el BLUETOOTH activats durant un temps no inferior a 15 minuts. Aquesta mesura pretén simular un contacte estret entre els assistents.

ÚS DE VESTUARIS I DUTXES

L’accés a vestuaris i dutxes queda suspès

En cas de necessitat d’anar al bany s’informarà del WC disponible.

SORTIDA DE LES INSTAL·LACIONS.

Cada equip es farà responsable de recollir totes les pertinences i dipositar escombraries en els contenidors corresponents.

La sortida es realitzarà per la rampa exterior prèvia desinfecció de mans.


NORMATIVA PER AL PÚBLIC ASSISTENT A LES COMPETICIONS

Fins a un altre avís no es permet l’assistència de públic al Run&Gun


Moltes gràcies per la teva col·laboració Salut i bàsquet!!!

Responsable COVID-19 del Club Bàsquet Sineu:
José Manuel García
Contacte: club@basquetsineu.cat