Sponsors T18-19

 

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

A Sineu, 1 de setembre del 2018

Ens permetem dirigir-mos a voltros (que sou o heu sigut pares dels nins i nines que formen part del Club Bàsquet Sineu o bé persones que heu col·laborat en algun moment amb noltros) per informar-vos de la possibilitat que tenen les empreses de patrocinar o col·laborar amb el nostre club.

Des de fa set temporades que estam treballant per fer arribar l’esport del bàsquet als nins i nines del nostre entorn, ajudant-los a créixer amb un estil de vida saludable. Per sisena temporada presentam equips a la lliga de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears, això significa jugar un partit cada cap de setmana i cada 15 dies lluir els nostros preciosos equipaments pels pobles de Mallorca.

Per a que pugueu anar fent-vos una idea i ho pugueu mostrar als coneguts que pensau que els pot interessar, vos passam dos arxius: un amb el nostre logo i un altre amb una fotografia dels equipaments

180915 sponsors foto carta

Els patrocinis o les col·laboracions serien per cada un dels equips, podent indicar l’empresa que esponsoritza amb les següents condicions:

PATROCINADOR CLUB:

*1000 € + el 50% del cost de l’estampació.

El logo de l’empresa seria estampat en gros al ventre de la samarreta i seria l’única empresa que apareixeria en l’equipació d’un equip. I a més el nom oficial de l’equip serà Club Bàsquet Sineu + el nom de l’empresa, en tots els llocs on apareixem (cartells, a les competicions de la federació, bloc i xarxes socials). A més apareixeria el logo en petit a la resta d’equips. A més tendria una pancarta de col.laborador en el pavelló

PATROCINADOR ÚNIC D’EQUIP …:

*500 € + el cost de l’estampació (aprox. 75 €)

El logo de l’empresa seria estampat en gros al ventre de la samarreta i seria l’única empresa que apareixeria en aquesta equipació. I a més el nom oficial de l’equip serà Club Bàsquet Sineu + el nom de l’empresa, en tots els llocs on apareixem (cartells, a les competicions de la federació, bloc i xarxes socials)

* 350 € + el cost de l’estampació (aprox. 75 €)

El logo de l’empresa seria estampat en gros al ventre de la samarreta i seria l’única empresa que apareixeria en aquesta equipació.

En els dos casos, a les temporades següents mantendríeu les mateixes condicions amb una rebaixa per temporada del 10%, fins arribar com a màxim a 400 i 275 respectivament. El club es compromet a mantenir l’equipatge durant 3 temporades.

COL·LABORADORS EQUIP ….:

* 175 € + el cost de l’estampació (aprox. 50 €)

El logo de l’empresa estaria estampat al costat dret del pit, del mateix tamany que el logo del club. Podent aparèixer més col·laboradors a l’equipatge.

* 125 € + el cost de l’estampació (aprox. 50 €)

El logo de l’empresa estaria estampat a la part del darrera de la samarreta a sobre del nombre o al costat esquerre del calçons (davant), del mateix tamany que el logo del club. Podent aparèixer més col·laboradors a l’equipatge.

En els dos casos, a les temporades següents mantendríeu les mateixes condicions amb una rebaixa per temporada del 10%, fins arribar com a màxim a 140 i 100 respectivament. El club es compromet a mantenir l’equipatge durant 3 temporades.

PANCARTA COL.LABORACIÓ AL PAVELLÓ

*200 € (160 ocupació de l’espai + 40 estampació pancarta)

Pancarta de 200 x 75 cm. I la renovació per temporades següents seria de 160 €. Sense variació de preus les següents dues temporades.

*150 € (120 ocupació de l’espai + 30 estampació pancarta)

Pancarta de 150 x 75 cm. I la renovació per temporades següents seria de 120 €. Sense variació de preus les següents dues temporades.

La Junta directiva del Club Bàsquet Sineu estam a la vostra disposició per tal d’escoltar les vostres propostes i arribar a acords beneficiosos per ambdues parts. Ens agradaria tancar en breu els acords amb patrocinadors o anunciants per què a l’inici de les competicions la vostra imatge corporativa aparegui junt a la nostra en els equipaments, pàgina web i xarxes socials.

Agraint la teva atenció i col·laboració per avançat,

JUNTA DIRECTIVA CLUB BÀSQUET SINEU
Miquel Ramis. Tlf: 628223864
Membre de la Junta directiva del Club Bàsquet Sineu.
E-mail: club@basquetsineu.cat

Deixa el teu comentari...