Comunicat:

La junta directiva de Bàsquet Sineu aprova convocar eleccions, per a la renovació de la mateixa, el 22 de setembre de 2015 de les 10 a les 15 hores.
El termini de presentació de candidatures serà el 15 de setembre de 2015 als les 24.00h.
Podran formar part de les candidatures tots els socis i sòcies del club, majors d’edat a data de 15 setembre 2015.
Les candidatures hauran d’estar formades per un nombre imparell de persones i constar de:
– Un president
– Almenys un vicepresident (màxim tres)
– Un secretari
– Un tresorer
– Almenys un vocal

Al final del període de presentació de candidatures es nomenarà la junta electoral, formada pels socis de major i menor edat que han de vetllar perquè el procés electoral es desenvolupi segons els estatuts.

Deixa el teu comentari...