Comunicat:

Minientrada

La junta directiva de Bàsquet Sineu aprova convocar eleccions, per a la renovació de la mateixa, el 22 de setembre de 2015 de les 10 a les 15 hores.
El termini de presentació de candidatures serà el 15 de setembre de 2015 als les 24.00h.
Podran formar part de les candidatures tots els socis i sòcies del club, majors d’edat a data de 15 setembre 2015.
Les candidatures hauran d’estar formades per un nombre imparell de persones i constar de:
– Un president
– Almenys un vicepresident (màxim tres)
– Un secretari
– Un tresorer
– Almenys un vocal

Al final del període de presentació de candidatures es nomenarà la junta electoral, formada pels socis de major i menor edat que han de vetllar perquè el procés electoral es desenvolupi segons els estatuts.

Eleccions per a la renovació de la Junta Directiva

La junta directiva de Bàsquet Sineu aprova convocar eleccions, per a la renovació de la mateixa, el 7 març 2015 des de les 10 a les 15 hores.
El termini de presentació de candidatures serà del 13 al 28 febrer 2015.
Podran formar part de les candidatures tots els socis i sòcies del club majors d’edat.
Les candidatures hauran d’estar formades per:
– 1 president
– 1 vicepresident
– 1 secretari
– 1 tresorer
I tres places de vocal de concurrència lliure que es votaran per separat.

En cas de quedar places vacants podran ser elegit qualsevol soci del club.
Al final del termini de presentació de candidatures es nomenarà la junta electoral formada pels socis de major i menor edat, que vetllaran que el procés electoral es desenvolupi d’acord amb els estatuts.

Notícia relacionada: Fes-te soci/sòcia de Bàsquet Sineu!