Fes-te soci/sòcia de Bàsquet Sineu!

Bàsquet Sineu, en el seu procés de consolidació com a club esportiu, a proposta de la Junta Directiva crea la figura del «soci del club» que tindrà ple dret a participar de les activitats del club segons els Estatuts.
Podran ser socis i sòcies de Bàsquet Sineu totes les persones majors de 16 anys que abonin la quota única de 3 euros per a aquesta temporada (fins el 31 d’agost de 2015).
A partir del 13/02/2015, les persones que vulguin fer-se socis han d’emplenar el full d’inscripció i abonar la quota (per al pagament contactar amb José Manuel)